Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε Ρόδο-Σύμη – 25-29 Απριλίου 2021

Ο Γιώργος μαζί με τον Γέροντα Σεραφείμ στη Ρόδο – 26 Απριλίου 2021
Φωτογραφία: official_danos_ga IG

Σχόλια

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.