Γιώργος Αγγελόπουλος και Γιώργος Χρανιώτης στην παράσταση “Ραπουνζέλ” – 10 Μαρτίου 2018

Ο Γιώργος μαζί με τον Χρανιώτη στην παιδική παράσταση “Ραπουνζέλ”, όπου βρέθηκαν για τα παιδιά του Make a Wish – 10 Μαρτίου 2018
Φωτογραφία: al_giannis Instagram

Σχόλια

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.