Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε Ρόδο-Σύμη – 25-29 Απριλίου 2021

Ο Γιώργος μαζί με φαν στη Ρόδο – 26 Απριλίου 2021
Φωτογραφία: nickandrou_13 IG

Σχόλια

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.