Ο Γιώργος Αγγελόπουλος στο Vizantinos Target Sports Club – 18 Μαΐου 2018

Ο Γιώργος στο Vizantinos Target Sports Club στις 18 Μαΐου 2018
Φωτογραφία: vizantinos_target_sport_club IG

Σχόλια

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.