Ημερολόγια Γιώργος Αγγελόπουλος

Με την έναρξη του 2018, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα “Ημερολόγιο Γιώργος Αγγελόπουλος”, κάτι που ευχόμαστε να συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε πρώτη του χρόνου για πολλά χρόνια ακόμα!

Για εύκολη πρόσβαση, θα συλλέγουμε σε αυτή τη σελίδα όλα τα ημερολόγια, προσθέτοντας κάθε χρόνο το αντίστοιχο.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και όπως ήδη αναφέραμε, ευχόμαστε να συνεχίσουμε να “τα λέμε” για πολλά χρόνια ακόμα!